Miljøpolitik

Royal Flyt driver en ansvarsfuld mijøpolitik

Royal Flyt er et miljøbevidst firma, som i det daglige gør meget for at skåne miljøet. Vi sørger bl.a. for at vores biler overholder den p.t. højeste euronorm der findes i Europe (euronorm 5).

Vi bruger også genbrugsmaterialer til indpakning – både flyttekasser og papir, og vi sorterer affald, så det skåner miljøet mest muligt.

Miljøpolitik

Royal Flyt vil, under hensyntagen til kvalitet og økonomi i virksomhedens drift og service, fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling og arbejde aktivt for at forebygge og mindske miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter.

Inddragelse af miljøhensyn er en væsentlig og naturlig ting i hverdagen.

Royal Flyt vil dermed medvirke til at sikre at kommende generationer et rent og alsidigt miljø

Royal Flyt vil derfor nu og i fremtiden​:

 1. Overholde alle gældende love og regler på miljøområdet
 2. Efterspørge optimale miljøvenlige produkter og ydelser
 3. Løbende foretage forbedringer med henblik på reduktion af ressourceforbrug, spild og affald.

Alle medarbejderne i Royal Flyt skal til alle tider være bekendt med og efterleve virksomhedens miljøpolitik.​

​Vores miljømål er

 1. Stadig reducerer CO2 udslippet fra virksomhedens aktiviteter
 2. Arbejde for at størst mulig genanvendelse af alle materialer
 3. Sikre at vores affaldssortering følger samme antal fraktioner som de offentlige genbrugsstationer
 4. Anskaffe og benytte den reneste og mest miljøvenlige teknologi.

RoyalFlyt miljøinvesteringer

 1. Ved at sikre en lav og kontrolleret varme regulering på vores magasiner, tilsikre vi ikke alene det bedst efor miljøet men, også de optimale forhold for vores kunders ejendele, der er opmagasineret.
 2. Vi sikrer et højt vedligeholdelsesniveau på vores vognpark og minimerer derved spild, dårlig brændstofudnyttelse og potentielle ulykker.
 3. Royal Flyt anvender den nyeste og reneste motortype på vores lastbiler.
 4. Når vi pakker anvendes genbrugsmaterialer som indpakning og fyld om muligt. Alle flyttekasser der kan genbruges foldes og genanvendes.
 5. Affaldshåndteringen er optimeret således at alt sorteres så mest muligt går til direkte genanvendelse, herefter genanvendelse som materiale, næst som energikilde. Yderligere affald sorteres så kun et absolut minimum går til deponi.

Royal Flyt tror på at en generel opmærksomhed på miljøet er medvirkende årsag til løbende reducering af virksomhedens miljøbelastning. Vi tror på sund fornuft og omtanke. Vi tror på respekten for andre, dem der og dem der kommer.​